I dette innlegget skal jeg gå mer inn på en bestemt plattform innen delingsøkonomi. Her skal jeg også fokusere på hvordan brukerne kan senke transaksjonskostnadene. Den delingsplattformen jeg har bestemt å ta opp er Nabobil.no.  

Nabobil.no er en plattform hvor personer som har behov for bil har mulighet til å bli koblet opp mot andre privatpersoner, som ønsker å leie ut bilen sin. På denne måten kan norske biler som står stille i hverdagen og helgen bli benyttet i større grad. I følge nabobil sine nettsider står norske biler stille i gjennomsnitt tjuetre timer per dag. Samtidig vil utleier også få en liten inntekt på bilen sin, som de ellers ikke ville ha brukt så mye. En slik plattform som nabobil vil i tillegg muligens være lønnsomt for leietaker, da de slipper å betale mer for andre løsninger (som taxi for eksempel). Trengs det kanskje en varebil i forbindelse med flytting, eller bare kun en enkel bil til å dra på kjøpesenteret, dette er mulig for leietaker å filtrere sine behov gjennom delingsplattformen Nabobil.no.

https://unsplash.com/photos/NxWdBnFiikg. Nedlastningsdato: 19.Januar 2020

Transaksjonskostnader 

I følge norges offentlig utredning fra 2017 (NOU), under kapittelet “drivkrefter bak delingsøkonomien – konkurranse og regulering”, kommer det frem at i et marked hvor det foregår kjøp, salg eller utleie transaksjoner så kreves det innsats fra aktørene på begge sider av transaksjonen. Handlinger fra en kjøper (kunde) sin side er innhenting av informasjon om pris og kvaliteten på produktet eller tjenesten. På en annen side vil selger, eller utleier, bruke tid på å markedsføre sine utleieobjekter eller tjenester. (NOU, 2017) 

Altså, man kan definere transaksjonskostnader på en enkel måte som de kostnadene som er knyttet til en transaksjon. Markedsføring og utforming av kontrakten, garantivilkår og betalingsløsninger kan være eksempler på slike transaksjonskostnader. Det er også her delingsøkonomien kommer inn og kan bli med å bidra til å redusere disse transaksjonskostnadene. Dette gjennom ved at konsumentene kan komme i kontakt med hverandre gjennom en applikasjon eller nettsiden.  

Samtidig, vil gjerne også vilkårene være allerede fastbestemt i forbindelse med transaksjonen i plattformen. På den måten slipper begge aktørene (utleier og leietaker) å bruke særlig mye tid på dette og ikke behøver å forhandle og avtale om vilkårene seg imellom. Med tanke på Nabobil.no, vil utleiere og leietakere ha en plattform hvor transaksjonskostnader allerede er redusert, gjennom at vilkårene i forbindelse med transaksjonen er forhåndsbestemt. 

Arne Krokan skriver i blogginnlegget “Delingsøkonomi” om at ved at partenes transaksjonskostnader senkes, medfører det til nettverkseffekter. Det vil si personers bruk av tjenesten skaper fordeler for utleier eller selger, i denne sammenheng vil dette være utleiere på nabobil sin plattform. På Nabobil.no kan eventuelle leietakere vurdere bilene basert på tidligere erfaringer fra andre leietakere av den bestemte bilen. Dette bidrar til å bygge tillit til utleier. Krokan viser til seks forskjellige transaksjonskostnader; dette er søkekostnader, informasjonskostnader, forhandlingskostnader, beslutningskostnader, evalueringskostnader og tvangskostnader.

 

Uansett, så kan man se at Nabobil.no sin delingsplattform bidrar til å senke transaksjonskostnadene. To transaksjonskostnader som man kan nevne er forhandlingskostnader og informasjonskostnader. Transaksjonskostnader basert på forhandlingskostnader er senket ved at vilkårene i forbindelse med transaksjoner gjennom Nabobil.no allerede er forhåndsbestemt. Informasjonskostnader bidrar til å senke transaksjonskostnadene ved at det går an blant annet å vurdere utleiere på Nabobil.no fra én til fem stjerner. Dette er med på at fremtidige leietakere kan avgjøre på en sikker måte, basert på tidligere vurderinger av utleier, hvem de vil leie av.    

Hva mener du? Gjerne legg igjen en kommentar.

Kilder brukt i forbindelse med dette innlegget: 

Regjeringen. NOU 2017:4, Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer. Lesedato 18.Januar 2020: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2017-4/id2537495/?ch=5 

Nabobil. Slik fungerer Nabobil. Lesedato 18.Januar 2020: https://nabobil.no/help/section/202997545/Slik-fungerer-Nabobil 

Krokan, Arne. 2013. “Delingsøkonomi”. Lesedato 18. Januar 2020: http://www.krokan.com/arne/2013/08/29/delingsokonomi/ 

Kategorier: Uncategorized

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *