OKR og fordelene det medfølger for din bedrift

Hovedpoenget med OKR er at alle ansatte skal ha en enkel forståelse av hva de skal og hva som er forventet av dem på jobb. Ved at OKR´ene er lett tilgjengelig for alle i selskapet, kan man enklere oppnå en fordel, hvor alle i en samlet retning jobber mot et felles mål. I dette innlegget skal jeg gå nærmere inn på hvordan OKR kan fungerer i et selskap, og enkelte fordeler som Les mer…

Hva er målgruppen til 4Ocean?

Nå nærmer innleveringsfristen for vår gruppeeksamen i sosial kommunikasjon nærmer seg med stormskritt. Ett av de temaene som er sentralt i dag, sett bort i fra covid-19 situasjonen, er klima, miljø og bærekraftig utvikling. Da er det ikke overraskende, at bærekraftig utvikling er ett veldig sentralt emne i modulen til Cecilie Staude, sosial kommunikasjon, i valgemnet Digital Markedsføring.    Bærekraftsmålene til FN, som skal nås innen 2030, er noe vi har blitt introdusert for i Les mer…