Growth Hacking er markedsføringsstrategier med mål om mest mulig vekst, uten å ta i bruk mye midler. Altså, målet med Growth Hacking er å nå ut til eller få så mange kunder med minst mulig kostnader. Som et resultat av den teknologiske utviklingen de siste årene har disse strategiene blitt populære og er vanligere strategier å ta i bruk. Typiske bedrifter som tar i bruk denne typen strategi er stat-up selskaper som befinner seg i startfasen. Disse bedriftene tar i bruk en slik strategi med et ønske om å få en massiv vekst på kort tid på ett lite budsjett.  

Growth Hacking
Merket fri gjenbruk: Needpix.com

En Growth Hacker – hva er det?  

Det er tilbake i 2010 hvor Growth Hacking ble et begrep. Det var Sean Ellis som kom opp med dette begrepet. Sean Ellis er grunnlegger og CEO av GrowthHackers. 

Sean Ellis
Merket fri gjenbruk: flickr

En Growth Hacker er en som tar i bruk kreative, lav-kostnad strategier med et ønske om å hjelpe selskaper med å beholde og nå nye kunder. Growth hacker kan også omtales som Growth marketers, men growth hackere er ikke kun markedsførere. En god Growth Hacker er observang, nysgjerrige og analytiske. De har utelukkende fokus på å komme opp med strategier for å vokse virksomheten, samtidig som de tester innovative vekstrategier, og analyserer og teser hva som fungerer.  

Hvordan bruke Growth Hacking 

Det finnes flere måter å drive Growth Hacking. Til felles har de som mål å skaffe trafikk og skape lojale kunder. De meste av Growth Hacking strategiene går inn under tre områder: innholdsmarekdsføring, produktmarkedsføring og reklame. I sammenheng med Growth Hacking er Dave McClure en sentral person, og det er mange start-ups som tar i bruk hans oppskrift på vekst. Denne oppskriften, eller rammeverket, kaller han AARRR. Dette skal jeg gå mer inn på i dette innlegget.  

AARRR er et rammeverk som er ofte brukt i forbindelse med start-up selskaper, og er allment akseptert kjent som de fem mest viktige stegene for en start-up å ha fokus på. Dette er siden disse stegene kan effektiv måle selskapets vekst, samtidig som den er enkel. Disse beregningene “AAARR” er AcquisitionActivationRetentionReferral og Revenue

Første A i rammeverket er Acquistition, og innebærer hvordan andre mennesker finner selskapet og forhåpentligvis ender opp som kunder. Det handler om å se på mer enn bare antall besøkende på for eksempel nettbutikken til en bedrift, men også hvor mange av dem igjen som blir konvertert til kunder.  

Activation handler om førsteinntrykket kunder har med ditt selskap og produkter. Her er det om å gjøre å skape en en så god som mulig førsteinntrykk og opplevelse for kunden, at det vil bidra til lojale kunder og skape vekst. Det er om å gjøre å skape en Aha-opplevelse for kunden, som vil si første gang kunden ser verdien i bedriftens produkt. For å kunne klare dette må bedriften skille seg ut og sette seg inn i kundens hukommelse. Her finnes det mange mulige og forskjellige måter å gjøre dette på.  

Retention handler om hvor mange av dine kunder som beholdes, og hvorfor mister du de andre? Retention vil innebære om kunder kommer tilbake og bruker dine prdukter. Ett eksempel sett i sammenheng med nettbutikker vil det si at kunder ikke kun kjøper av deg en gang, men flere ganger. Ett annet eksempel er for en App handler det om at brukerer/kunden kommer tilbake og åpner og tar i bruk appen. Nettopp det å holde på flest mulig kunder er viktig for å få en rask vekst.  

Det neste steget er Referral, eller henvisninger på norsk. Dette steget er den beste veien til å drive frem vekst. En god alternativ til å markedsføre bedriften for å få nye kunder, er å få eksisterende kunder til å henvise og anbefale din bedrift og produktene til bedriften til sine venner og bekjente. Med at det er venner og bekjente som henviser til en bedrift, medfølger det en trygghet i og med at det kommer fra noen kjente. Net Promoter Score (NPS) og Viral Coefficient er to måleberegninger som er nyttig for bedrifter å ha fokus og oppmerksomhet på. NPS forteller hvor tilfredsstilt og lojale dine kunder er til bedriften og produktene. Dette kan måles på hvor villig kunden er villig til å anbefale bedriftens produkter fra en score på –100 til 100. Viral Coefficient handler antallet av brukere en kunde referer til deg. Bedriftens Viral Coefficient må være større enn én for å ha vekst.  

Siste steget er Revenue. På norsk vil dette innebære hvordan du kan øke inntektene. Hva er den beste veien til å øke inntektene? Dette er noe de fleste, hvis ikke alle, bedrifter har stilt seg. En enkel formel for å øke inntektene er å øke Customers Lifetime Value (CLV) og senke dine Customer Acquistiton Cost (CAC), men å gjøre det i praksis er ikke fullt så enkelt. Kundens levetid verdi er beløpet av inntekter som kommer fra en kunde i løpet av deres tid som kunde av bedriften. Kundens anskaffelseskost innebærer summen av penger som er blitt brukt av bedriften på å få tak i deres kunder. Dette vil si kostnader knyttet til for eksempel markedsføring, salg og møter.  

Arrows Growth Hacking Gears - Free image on Pixabay
Merket fri gjenbruk: Pixabay.com

Bedrifter som tar i bruk Growth Hacking 

Det er liten tvil om at Growth Hacking er et rammeverk som blir benyttet ofte. Det finnes ofte også velkjente eksempler på suksessfull bruk av Growth Hacking Disse er: 

DropBox 

DropBox startet som et lite start-up selskap med et lite markedsføringsbudsjett, som til felles med andre start-ups. De utviklet seg raskt og svært rimelig ved å tilby mer lagringsplass til hver bruker som inviterte en venn, som ble en bruker hos DropBox. Dette insentivet fikk brukerregistrering på DropBox til å øke med over 60% nesten over natten.   

Airbnb 

Startet først ved å ta i bruk tradisjonell markedsføring, som word of mouth (WOM) og PR dekning for å øke kjennskap. Allerede tidlig i startfasen av Airbnb fant de ut en annen enkel måte å drastisk øke antall booking: de reiste ut for å fotografere vertenes leiligheter. Senere har de kunnet ansette en stort antall fotografer for å gjøre jobben. En annet tiltak Airbnb gjorde var å gjøre det slik at brukerne på Airbnb kunne poste deres oppføringer på Craiglist. På denne måten fikk de adgang til Craiglist allerede eksisterende enorme brukerbase, på en enkel og rimelig måte. 

PayPal  

PayPal er en stor, hvis ikke den største, aktør i online-betaling. I motsetning til DropBox, betalte PayPal deres brukere til å registrere seg på PayPal. Og for hver gang en venn du vervet registrerte seg fikk både du og vennen 10 dollar. Dette siden PayPal forstod at deres kundens levetid verdi var høyere enn 20 dollar. Senere tid har dette vist seg at PayPal brukte opp til 60 millioner dollar på denne strategien. Som i senere tid har vist seg som en god investering. 

Oppsummering 

Growth Hacking har som mål å skape vekst på en mest effektiv og rimeligst måte. Den teknologiske utviklingen har gjort at Growth Hacking har blitt en særdeles populær og vanlig å ta i bruk for å oppnå kjennskap og vekst. Growth Hacke basert på de fem viktige stegene i rammeverket AARRR er en enkel og effektiv måte å se hvordan det går an å optimalisere bedriften og måle vekst. Start-up selskaper er typiske selskaper som tar i bruk Growth Hacking i sine markedsføringsstrategier, da dette gjerne er lønnsomt for selskaper med lite midler. DropBox, Airbnb og PayPal er gode eksempler på start-up selskaper som har tatt i bruk Growth Hacking i sine tidlige faser, og det hersker liten tvil om at dette har gitt store resultater.  

Kilder brukt i forbindelse med dette innlegget: 

https://medium.com/@ms.mbalke/aarrr-framework-metrics-that-let-your-startup-sound-like-a-pirate-ship-e91d4082994b

https://rockboost.com/blog/most-iconic-growth-hacking-examples/

Kategorier: Uncategorized

0 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *