Kurset «Google Powersearch» – Bedre dine søk på Google!

I dette innlegget skal jeg legge frem tre punkter som kan bedre dine resultat når du søker på Google, slik at du får de mest relevante og rette resultatene som du er på jakt etter. Google tilbyr også et digitalt kurs, dette har jeg selv gjennomført, som heter “Google Powersearch”. Dette kurset har vi blitt anbefalt å gjennomføre av foreleser Arne Krokan, det er også fra innlegget hans som Les mer…

Osterwalder & Pigneu: «Business Model Canvas»

Innenfor næringslivet har “Business model canvas” blitt en populær modell å ta i bruk av organisasjoner, spesielt de i oppstartsfasen. Modellens oppsett har blitt utviklet av Alexander Osterwalder, sammen med sin veileder prof. Yves Pigneur, under hans arbeid med doktorgradsprosjekt. Dette resulterte i boken “Business Model Generation”, hvor hundrevis av bedrifter ble involvert i prosessen. Osterwalder sin modell har blitt et veldig vanlig og populært rammeverk for å forstå forretningsmodeller.   Modellen er konstruert ut ifra ni byggeklosser. Disse Les mer…

Filterbobler og ekkokamres påvirkning på internett og sosiale medier

I sammenheng med utviklingen av internett, er filterbobler og ekkokamre fenomener som er med å påvirke utviklingen. Disse to fenomenene vil være hovedfokuset i dette innlegget.  Hva er en filterboble?  I boken til Arne Krokan, “Nettverksøkonomi”, skrives det at en av forutsetningene for rasjonelle valg som vi mennesker gjør, er at vi har tilgang til informasjon som er nødvendig. Slik informasjon Les mer…

Delingsplattformen Nabobil.no

I dette innlegget skal jeg gå mer inn på en bestemt plattform innen delingsøkonomi. Her skal jeg også fokusere på hvordan brukerne kan senke transaksjonskostnadene. Den delingsplattformen jeg har bestemt å ta opp er Nabobil.no.   Nabobil.no er en plattform hvor personer som har behov for bil har mulighet til å bli koblet opp mot andre privatpersoner, som ønsker Les mer…

Hvilken måte kan kunstig intelligens påvirke?

Kunstig intelligens, eller Artificial intelligence (AI), er et begrep som stammer fra 1950-årene, men som siden tidlig 2010-tallet har fått større fotfeste og blitt viktigere innen utvikling av informasjonsteknologi 1. Kunstig intelligens handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i situasjoner og miljøer gjennom å trene på det.2 Vi kan skille kunstig intelligens inn i to typer kunstig Les mer…

Min blogg om digital markedsføring

I forbindelse med min bachelor i markedsføring og salgsledelse på Høyskolen Kristiania, har jeg opprettet en blogg. Her vil jeg ta opp ulike temaer og oppgaver fra valgemnet digital markedsføring. Da jeg verken er en blogger eller har stor erfaring innenfor dette, hadde det vært moro å fått noen innspill tilbake. Denne bloggen Les mer…