Osterwalder & Pigneu: «Business Model Canvas»

Innenfor næringslivet har “Business model canvas” blitt en populær modell å ta i bruk av organisasjoner, spesielt de i oppstartsfasen. Modellens oppsett har blitt utviklet av Alexander Osterwalder, sammen med sin veileder prof. Yves Pigneur, under hans arbeid med doktorgradsprosjekt. Dette resulterte i boken “Business Model Generation”, hvor hundrevis av bedrifter ble involvert i prosessen. Osterwalder sin modell har blitt et veldig vanlig Les mer…

Hvilken måte kan kunstig intelligens påvirke?

Kunstig intelligens, eller Artificial intelligence (AI), er et begrep som stammer fra 1950-årene, men som siden tidlig 2010-tallet har fått større fotfeste og blitt viktigere innen utvikling av informasjonsteknologi 1. Kunstig intelligens handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i situasjoner og miljøer gjennom å Les mer…