OKR og fordelene det medfølger for din bedrift

Hovedpoenget med OKR er at alle ansatte skal ha en enkel forståelse av hva de skal og hva som er forventet av dem på jobb. Ved at OKR´ene er lett tilgjengelig for alle i selskapet, kan man enklere oppnå en fordel, hvor alle i en samlet retning jobber mot et felles mål. I dette innlegget skal jeg gå nærmere inn på hvordan OKR kan fungerer i et selskap, og enkelte fordeler som Les mer…